top of page

FEED & STORIES VİDEO REKLAMLAR

STRATEJİ

 

Reklam videosunun ya da kampanyasının brief'teki sorunu ilgili hedef kitleye hangi içgörüyle, nasıl karşılık vererek çözdüğü değerlendirilir.

YARATICILIK

 

Reklam videosunun ya da kampanyasının mecrayı ve mecra ürününü/ürünlerini kullanırken sergilediği yaratıcılık ve uygulama başarısı değerlendirilir. Görsel/metin seçimlerinde alan/mecranın diline uygun yaratıcı seçimler yapılması beklenir.

MECRAYA UYGUNLUK

 

Reklam videosunun ya da kampanyasının Instagram’ın doğasına uygun olarak Feed ve/veya Stories’de reklam alanları ve video reklam formatlarını verimli kullanması beklenir. Reklamın/Kampanyanın ana odağının mobil olması önem taşır. Dikkat edilen özelliklerden bazıları; dikey olması, sessizken de mesajını verebilmesi, kısa olması, dikkati hızlı yakalaması…

SONUÇ/ÖLÇÜMLEME

 

Instagram Feed (Akış) ve/veya Stories (Hikâyeler)’de yayınlanmak üzere video reklam ya da video odaklı kampanya olarak tasarlanan çalışmanın ölçümlenebilir sonuçları değerlendirilir.

 

Bu veriler, varsa kampanyanın diğer mecraları da kapsayan sonuçlarından ayrıştırılmalı, yalnızca bahsi geçen Instagram kampanyasına ait olmalıdır. Başka mecraları kapsayan sonuçlar, değerlendirmeye alınmaz. Reklam ID’si olmayan çalışmalar, sonuçları kontrol edilemeyeceği için değerlendirme dışıdır.

bottom of page